افکارنیوز

: تصاویری دیدنی و منتشر نشده از روز ازدواج صدام و همسرش «ساجده طلفح» منتشر شده است.
قباله ازدواج ساجده همسر صدام به همراه هدایای نامزدی


صدام در کنار پدرش دقایقی پس از خطبه عقد