به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه " فاینشنال تایمز " آلمان نوشت: " رابرت فیگارو " نخست وزیر اسلواکی به فرم فعلی منطقه یوزو بی اعتماد بوده و در گفتگو با فرستنده تلویزیونی " مارکیزا " اظهار داشت: زمانی خواهد آمد که مشخص می شود برخی کشورهای اروپایی نمی توانند به وظایف خود و صرفه جویی برای حل بحران عمل کنند و شاید یک یا دو کشور اروپایی، دیگر عضوی از منطقه یورو در فرم فعلی آن نخواهند بود.

وی همچنین اظهار داشت: تصور نمی کنم که یونان بتواند شروطی که به وی محول شده است را برآورده کند. دولت یونان همچنان تقاضای استثنا قائل شدن برای وی و زمان بیشتر را خواهد کرد. اگر یونان به وظایف خود عمل نکند باید خروج کنترل شده این کشور از منطقه یورو شکل گیرد.