به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه، در پی بروز اختلاف شدید در بین گروه های مختلف مخالف دولت سوریه، ترکیه و قطر که از حامیان مالی و تسلیحاتی اصلی این گروه ها بودند کمکهای خود را به این گروه ها قطع کرده اند.

بنا بر این گزارش، دولتهای ترکیه و قطر ادامه کمکهای خود به این گروه ها را منوط به ایجاد وحدت در میان این گروه ها کرده اند.

همچنین بنا بر این گزارش، مقامات ترک و قطری در تماس با رهبران این گروه ها اعلام کرده اند ادامه کمکها و ارسال موشک های ضد تانک و ضدهواپیما برای آنها منوط به تشکیل ساختار فرماندهی مشترک بین گروه های مختلف است.