به گزارش افکارنیوزبه نقل از اقتصادایران آنلاین، در این عملیات بیش از دویست نیروی عملیاتی که به وسیله اداره ششم و هفتم تامین میشدند فعالیت میکردند. هدف از این عملیات جمع آوری اطلاعات تکنولوژیک و صنعتی به منظور کمک به صنایع کره جنوبی بود.

در این عملیات از روش های متعدد جاسوسی صنعتی بهره گیری شد ه بود، از جمله شنود الکترونیک، نفوذ ماموران: استخدام کارگران آمریکایی یا ژاپنی به منظور استفاده از آنها به عنوان نفوذی در شرکت ها. بین هشتاد تا صد ما مور شرکت کننده در این عملیات وسیع که هدف آن تصاحب تکنولوژی و اسرا ر صنعتی ژاپن بود در شهرهای مختلف این کشور پراکنده شدند.

در ژاپن به دلیل اختلاف و تضاد های به وجود آمده بین مردم ژاپن و کره، تاکید براقلیت کره ای برای یافتن خبر چین و حتی در بعضی موارد برای یافتن مامور بوده است. در شهرهایی نظیر کاوازاکی و توکیو اعضای اقلیت نژادی کره ای به طور مستقیم ویا با در اختیار گذاشتن کمک های خود در بازرسی های مخفیانه در شرکت های ژاپنی و یا کارخانجات آمریکایی مستقردر ژاپن شرکت می جستند.

در عملیات پرنده خندان کره توانست به اطلاعاتی در باب انرژی اشعه خورشیدی سازمان ای. تی. اس. ای، سیستم ساخت چند منظوره لیزری دست پیدا کند. همچنین به شنود الکترونیک علیه برخی شرکت ها ی ژاپنی که با شرکت های کره ای برای بدست آوردن قرار دادهای خارجی رقابت می کردند پرداخت.

در ایالات متحده عملیات پرنده خندان به شرکت های مستقر در سیلی کون والی و در منطقه روت۱۲۸ نزدیک بوستون و همچنینی به کارخانجات پتروشیمی و ذوب فلزات با در صد بالای جمع آوری تعرض می کرد.

همچنین پرنده خندان به شنود مکالمات مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده و بازرگانان آمریکای که به سئول سفر میکردند می پرداخت و میکروفن های زیادی در اطراف آنها کار می گذاشت.

ریچارد واکر سفیر پیشین ایالات متحده در کره جنوبی از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ اظهار می دارد که رئیس جمهور ریگان از جمله اهداف این عملیات بوده است.

اين عمليات با موفقيت تا سال ۱۹۹۰ ادامه داشت و اطلاعات صنعتي بسيار براي سازمان اطلاعات كره جنوبي حاصل آورد.