به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: شورای شهر لندن به حذف نقاشی دیواری رأی داد که گفته شده توهین به یهودیان است.

این شورا به پلیس لندن دستور داده است تا این نقاشی را از این دیوار پاک کند. شورای شهر لندن همچنین به صاحب ملکی هم که این نقاشی روی آن کشیده شده، ۲۸ روز مهلت داده تا اقدام به حذف آن کند.در این نقاشی که آزادی بشریت نام دارد و شورای شهر لندن آن را حاوی مفاهیم ضدیهودی دانسته است، چندین تاجر و بانکدار را نشان می‌دهد که زیر چشم جهان‌بین(تک چشم فراماسونرها)، دور یک میز در حال شمردن پول هستند، میزی که بر دوش چندین سیاه‌پوست قرار گرفته است.

«آزادی بشریت» را «کالن اکرمن» نقاش آمریکایی به تصویر کشیده و گفته است که می‌داند که برخی از بانکدارها و تجار یهودی‌اند، اما هدفش بیان مطالب ضدیهودی نبوده است.

این نقاشی مدت زیادی نیست که بر دیواری در لندن خودنمایی می‌کند و به فاصله کمتر از یک ماه از کشیده شدنش، شورای شهر لندن نسبت به آن واکنش نشان داده و دستور به حذف آن داده است.

لازم به یادآوری نیست که حدود یک ماه قبل هم فیلمی منتشر شد که آشکارا به پیامبر اسلام و مسلمانان توهین میکرد؛ فیلمی که اعتراضات زیادی را در سراسر جهان به وجود آورد، اما دولتهای غربی نه تنها تلاشی برای حذف این فیلم نکردند، بلکه آن را نشانهای از آزادی بیان در غرب دانستند.