تحلیلگر سی ان ان درباره حرکت لبنان به سمت بحران هشدار داد. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، مارک سیرویس گفت: اعضای حزب الله حاضر در دولت لبنان و متحدان انها بدان علت از دولت این کشور جدا شدند که بیم دارند دولت کنونی با دادگاه بین المللی برای مشخص کردن عامل ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در سال دو هزار و پنج همکاری کند.

به گزارش واحدمرکزی خبر: انها معتقدند این دادگاه فقط منافع امریکا را پیگیری می کند و هدف ان نابودی حزب الله است.

بعید است دو طرف مطرح در این مناقشه بتوانند درباره راه میانه ای بایکدیگر به توافق برسند تا اینکه بواسطه ان، لبنان بار دیگر به سمت بحران هدایت نشود.

حزب الله هیچ گونه مشروعیتی برای این دادگاه قائل نیست.

اسناد فاش شده دیپلماتیک امریکا نیز موید این مساله است.