سرویس بین الملل افکار نیوز -

وست مینستر، رئیس پلیس بروکلی در این باره گفت: دوست نداریم مردم را به وحشت بیندازیم اما به نظر می رسد بیماری در حال شکار بچه های کوچک در این ایالت است.به گزارش افکار، ۵ اکتبر امسال، جسیکای ۱۰ ساله از خانه خارج شد تا به مدرسه برود اما دیگر به خانه بازنگشت. با اعلام مفقود شدن این کودک، صدها مامور این ایالت تلاش گسترده ای را برای یافتن او آغاز کردند اما هیچ اثری از این کودک نبود.در نهایت پلیس، جسد متلاشی شده ای را پیدا کرد که بررسی ها نشان داد این جسد متعلق به این کودک ۱۰ ساله است. بدن او در ۷ مایلی جنوب غربی محل زندگی اش کشف شد. پلیس در طی این حادثه از مردم خواست موارد مشکوک را به طور حتم به پلیس گزارش دهند زیرا پلیس متعقد است این اتفاق آغاز حادثه های بعدی و شاید قتل و آدم ربایی های کودکان در این منطقه باشد. بررسی جسد جسیکا نشان میدهد متهم، قاتلی حرفه ای است و به طور حتم این عمل را تکرار خواهد کرد.