به گزارش افکارنیوزبه نقل از جهان، ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: واقعیت اقتصادی در غرب، شرکت های اسلحه سازی را بر آن داشته که برای بقای خود، به دنبال کاهش هزینه ها، ادغام و یافتن بازارهای جدید باشند. همچنین در حالی که رقیبان شرقی، به ویژه چین، هزینه های هنگفتی برای تقویت نظامی خود می کنند، بحران مالی اروپا و آمریکا، سیاستمداران غربی را با انتخاب دشواری روبرو کرده است.

در حالی که هنوز هم بودجه نظامی ایالات متحده، با فاصله بسیار، در صدر جدول هزینه های دفاعی جهان قرار دارد، اما این جدول، آشکارا به سود شرق در حال دگرگونی است. کشورهای اروپایی، پیشاپیش، بودجه های نظامی شان را کاهش داده اند و بر اساس آمار موسسه بین المللی مطالعات راهبردی در لندن، بودجه ارتش های آسیایی، امسال برای نخستین بار در چندین قرن اخیر، از بودجه ارتش های اروپایی بیشتر شده است.

سیاستمداران آمریکا هم ممکن است فعلا حاضر به کاهش هزینه های نظامی شان نباشند، اما با توجه به بدهی این کشور که اکنون از مرز ۱۶ تریلیون دلار هم فراتر رفته، کمتر کارشناسی باور دارد که ایالات متحده بتواند در سال های آینده به وضع فعلی ادامه دهد.

میت رامنی، رقیب جمهوری خواه باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، وعده داده که بودجه پنتاگون را به ویژه در بخش مربوط به نیروی دریایی افزایش دهد، اما مسلم است که اگر او ماه آینده به ریاست جمهوری ایالات متحده برسد، برای انجام این وعده اش با دشواری های فراوانی روبرو خواهد شد.

امروز، بودجه نظامی آمریکا ۲۰ درصد از کل بودجه دولت فدرال را شامل می شود که تقریبا برابر با هزینه های دولت در بخش بیمه های درمانی و بازنشستگی و بسیار بیشتر از هزینه های آموزشی، راه و ترابری و علوم است. اما این وضعیت ادامه نخواهد یافت. بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۱۰،۶۹۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۲،۶۱۲ میلیارد دلار بود. بر اساس پیش بینی ها، کاهش هزینه های دفاعی واشنگتن در سال های آینده روند سریع تری را خواهد پیمود.

برخی کارشناسان بر این باورند که راهبردهای ایالات متحده، احتمالا به زودی بر مبنای ˈآنچه واشنگتن از عهده اش بر خواهد آمدˈ، تنظیم خواهد شد و نه ˈآنچه که دوست دارد انجام دهد.ˈ