به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، ‌خروج دودی مشکوک از یکی از هواپیماهای مسافری در آنتالیای ترکیه باعثوحشت مسافران و زخمی شدن چند نفر شد.

وحشت ناشی از این دود در میان مسافران و زیر دست و پا ماندن آنان در کنار مسمومیت ناشی از استنشاق این دود شماری از مسافران را راهی بیمارستان کرد.
گفته می شود آتش سوزی در کابین خلبان علت بروز این دود و تخلیه اجباری مسافران و علت بروز این آتش سوزی نیز در دست بررسی است.
مسافران با پروازی دیگر ترکیه را به سوی مقصد خود ترک کردند.