به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، محمد مرسی در سخنانی در جمع نیروهای مسلح این کشور گفت: ما برای دفاع از اراضی خود آماده ایم.

رئیس جمهوری مصر ضمن یادآوری دستاوردهای جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اظهار داشت: نه به کسی تعدی می کنیم و نه اجازه تعدی کسی را به ملت، کرامت یا سرزمین خود می دهیم.

مرسی بیان کرد: ما هرگز به سوی عقب برنمی گردی،م بلکه رو به جلو حرکت می کنیم و به سوی ثبات گام بر می داریم. هرگز اجازه نخواهیم داد که خدشه ای به سینا وارد شود.