به گزارش افکارنیوزبه نقل از تابناک، با آغاز نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در باکو و حضور ایران در این نشست، اخبار شماری از مطبوعات کشورهای عضو این سازمان به این موضوع اختصاص یافته است. در عین حال، امروز موضوع تصویب تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نیز از دیگر مسائل مهم مورد توجه رسانههای بینالمللی است.