به گزارش افکارنیوزبه نقل از شبکه ایران، فرانسه یکی از کشورهای پیشرفته جهان که همواره دولتمردانش، کشورهای در حال توسعه و نیز به زعم خودشان جهان سومی قاره آفریقا و دیگر مناطق دنیا را به رعایت دمکراسی و نزاکت رفتار فرا می خوانند، علاوه بر مشکلات فراوان مالی که ' دیپلماسی اقتصادیشان ' آهنگ دخالت این کشور را در امور داخلی دیگران تندتر کرده، بامشکل جدی دیگر اجتماعی یعنی نظافت فردی مواجه است.
براساس نظرسنجی اخیر در فرانسه، بیش از ۲۰ درصد مردم این کشور هفته ای یکبار به حمام می روند و به نظافت شخصی خود اقدام می کنند.

بنابر این گزارش، نزدیک به ۱۳ درصد مردم فرانسه دستان خود را در روز نمی شویند و در واقع با آب بیگانه هستند.
در این نظرسنجی همچنین آمده است که ۲۰ درصد فرانسویان به طور منظم دست و صورت خود را قبل از خوردن غذا نمی شویندو این درصد در میان سنین ۱۸سالگی تا ۳۴ سالگی به مراتب بیشتر است.
بر اساس این نظرسنجی ۴۳ درصدشهروندان این کشور قبل از غذا خوردن ناخن های خود را تمیز می کنند.
۱۹ درصد فرانسویان بین سالهای ۱۸ تا ۳۴ سالگی سیستم بهداشتی خانه خود را تمیز می کنند و این رقم در میان افرادبین ۵۰ تا ۶۴ سالگی ۴۴ درصد و نزدیک به ۵۹ درصد در نزد افراد سالخورده می باشد.

بنابر این گزارش، این نظرسنجی در ماه سپتامبر گذشته ( شهریورماه ) انجام شده و این در شرایطی بوده است که هوای شهرهای فرانسه بدلیل تابستانی بودن گرم بوده است.