به گزارش افکارنیوزبه نقل از تحریریه LHVnews، عربستان سعودی نه فقط در روابط خارجی خود با بن بست های متعددی مواجه شده بلکه از درون نیز به بحران بزرگ جانشینی دچار شده است. این کشور یکی از معدود کشورهائی است که با ساختار اولیگارشیک هر لحظه با خطر " جنگ خونین قدرت " مواجه است. چرا که بنا به وصیت بنیانگذار آن یعنی عبدالعزیز بن عبدالرحمن، تا زمانی که پسران او زنده هستند فرد دیگری از نوادگان وی حق رسیدن به پادشاهی را ندارد.

" عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود "، اولین پادشاه عربستان در مدت ۷۷ سال عمر خود ۳۲ بار ازدواج کرد که حاصل آن۷۰ فرزند است. ۳۶ نفر از آنان پسر و۳۴ نفر دختر هستند. او همچنین دارای ۵۱۶ نوه پسری می باشد.

عبدالعزیز در سال ۱۹۵۳ از دنیا رفت و پسران او به ترتیب؛

سعود بن عبدالعزیز از سال۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴

فیصل بن عبدالعزیز از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵

خالد بن عبدالعزیز از سال ۱۹۷۵تا ۱۹۸۲

فهد بن عبدالعزیز از سال۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵

پادشاه عربستان بوده اند.

و نهایتا عبدالله بن عبدالعزیز که از سال ۲۰۰۵ تا کنون پادشاه عربستان است و هم اکنون ۸۹ سال و به نقلی۹۳ سال سن دارد به پادشاهی رسیدند.

از ۳۶ پسر عبدالعزیز(بنیانگذار حکومت سعودی) ۱۸نفر وفات کرده و ۱۸ نفر دیگر زنده هستند. عبدالله دوازدهمین پسر عبدالعزیز محسوب می شود، بسیاری از پسران عبدالعزیز و ولی عهدان پادشاه در زمان زعامت برادرشان از دنیا رفته اند؛ به عنوان مثال از سال ۲۰۰۵ تا کنون که ملک عبدالله به پادشاهی رسیده است ۴ تن از برادران وی مرده اند.

تعیین جانشین یا ولی عهد در عربستان بر حسب سن فرزندان عبدالعزیز صورت نمی گیرد بلکه با هماهنگی مجلس شورای بیعت و پادشاه انجام می شود. ولیعهد کنونی عربستان یعنی سلمان بن عبدالعزیز بیست و پنجمین فرزند عبدالعزیز است و قبل از سلمان ۹ نفر از برداران وی نسبت به او از لحاظ سنی بزرگتر هستند و هم اکنون در قید حیات می باشند.

از ۵ فرزند عبدالعزیز که به پادشاهی رسیده اند هیچ کدام برادر تنی یکدیگر نبوده اند اما در حال حاضر هر سه ولی عهد اخیر یعنی سلطان، نایف و سلمان و احمد بن عبدالعزیز، با یکدیگر برادر هستند و برادر بزرگتر آنها فهد، از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵ پادشاه عربستان بوده است.

اگر چه در حال حاضر ۱۸ نفر از فرزندان عبدالعزیز زنده هستند اما ۶ نفر از آنان یا بالای ۸۵ سال سن دارند و یا به دلیل ضعف بدنی از فعالیت سیاسی جداشده اند. به عنوان مثال بندر بن عبدالعزیز ۹۰ سال، مساعد ۸۹ سال و مشعل ۸۵ سال سن دارند و سه نفر از فرزندان عبدالعزیز به نامهای تلال، بدر و ترکی بن عبدالعزیز به عنوان اپوزیسیون حکومت سعودی شناخته می شوند و عملا امکان انتخاب آنها به پادشاهی غیر ممکن است.

یک نفر از فرزندان عبدالعزیز به نام مشهور بن عبدالعزیز که هم اکنون ۷۰ سال سن دارد در امور سیاسی دخالت نداشته و تا کنون هیچ پست سیاسی را تجربه نکرده اند و امکان به پادشاهی رسیدن او نیز منتفی است، لذا در حال حاضر۶ نفر از فرزندان عبدالعزیز در انتظار مرگ برادر بزرگتر و به قدرت رسیدن خود هستند که عبارتند از:

ممدوح بن عبدالعزیز(۷۳ ساله)

عبدالاله بن عبدالعزیز(۷۲ ساله)

سطام بن عبدالعزیز(۷۱ ساله)

احمد بن عبدالعزیز(۷۱ ساله)

هذلول بن عبدالعزیز(۷۰ ساله)

مقرن بن عبدالعزیز(۶۶ ساله)

از میان این ۶ نفر به جز احمد(وزیر کشور) و مقرن(وزیر اطلاعات داخلی) هیچکدام سابقه وزارت و عهده دار بودن پست های مهم سیاسی را نداشته اند.
در حال حاضر فرد اول عربستان عبدالله بن عبدالعزیز، فرد شماره دو سلمان و فرد قدرتمند شماره سه احمد بن عبدالعزیز می باشند.