به گزارش افکارنیوزبه نقل از العالم، روزنامه " الدیار " لبنان تأکید کرد این افسران با استفاده از گذرنامه های انگلیسی، فرانسوی و کشورهای دیگر به هدف ارتباط با شاخه اطلاعات دستگاه امنیت داخلی و دستگاه امنیتی که از سوی " عقاب صقر " در ترکیه اداره می شود، وارد لبنان می شوند.

این روزنامه همچنین از اداره اتاق عملیات مشترک ضد سوریه در لبنان و ترکیه خبر داد.

" عقاب صقر " به صورت رسمی بعنوان رئیس اتاق عملیات " سعد الحریری " در ترکیه تعیین شده است؛ " وسام الحسن " نیز بعنوان رئیس دستگاه اطلاعات خارجی لبنان که وابسته به سعد الحریری است، در حال فعالیت است.

الدیار تأکید کرد، قطر و چند کشور عربی دیگر در حاشیه خلیج فارس، بزرگترین اتاق عملیات نظامی را برای هماهنگی ضد ارتش سوریه ایجاد کرده اند که این هماهنگی ها هفته گذشته به کشته شدن ۷۰ سرباز ارتش سوریه منجر شد.

این روزنامه لبنانی افزود، هرکدام از شهروندان سوری که در نتیجه عملیات تروریستی متضرر شده اند، می توانند علیه " عقاب صقر "، و " وسام حسن " شکایت کنند.

اخیرا نیز مطبوعات لبنانی با اعلام کشف شبکه ای متشکل از ۲۵ تبعه لبنانی و قطری با هدف انتقال ناآرامی سوریه به لبنان تأکید کرده بودند: دولت قطر توسط عناصر امنیتی و اطلاعاتی خود حدود ۶۵۰ میلیون ریال قطری را از دوحه به فرودگاه بیروت قاچاق کرده است.