به گزارش اکونیوز،شهر "تورکو" قرار است به همین مناسبت، در طول امسال میزبان صد و پنجاه رویداد فرهنگی باشد.
آندرولا واسیلو کمسیر امور فرهنگی اروپا در همین باره به این شبکه خبری گفت: در این شهر حدود پانزده گروه تئاتر خارجی طی امسال مستقر خواهند شد و برای مردم فنلاند و گردشگران خارجی برنامه خواهند داشت