تینا رولن مدیر این باغ وحش ضمن تایید این خبر گفت :امروز روز بسیار سختی بود و هیچکدام از کارکنان باغ وحش را نمی توان به خاطر این حادثه مقصر دانست . این موضوع همچنان درحال بررسی است اما تا زمانی که همه ابعاد ماجرا مشخص شود بخش فیل باغ وحش تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرآن لاین، استفانی جیمز ۳۳ ساله درحال انجام برنامه های روتین تمرین روزانه با ادی فیل ۲۶ ساله و چهار هزار کیلویی باغ وحش بود که ناگهان فیل خشمگین او را به دیوار کوبید و بعد از روی او رد شد. جیمز یکی از مربیان فیل سرشناس این ایالت محسوب می شد و بعد از اینکه به بیمارستانی در نزدیکی شهر نش ویل منتقل شد به دلیل جراحات فراوان و خونریزی داخلی درگذشت. جیم وینا مدیر اجرایی باغ وحش درباره این حادثه گفت: همه در این باغ وحش شوکه هستند و از بابت از دست دادن استفانی ناراحت شده اند. اما مدیران باغ وحش قصد تنبیه و یا ازدست دادن این فیل را ندارند ولی از این پس تلاش می شود تا در آموزش فیلها و سایر حیواناتی که احتمال آسیب زدن شدید به مربیان را دارند دقت بیشتری اعمال شود.

این اولین باری است که در تاریخ صدو بیست ساله باغ وحش این شهر یکی از مربیان توسط حیوانی کشته می شود و این موضوع می تواند به نظر مدیران باغ وحش در بلند مدت بروی میزان بازدید کنندگان از این باغ وحش تاثیر بگذارد.