لوموند روز دوشنبه بر پایه فرضیه مطرح شده از سوی سرویس های مخفی فرانسه،نوشت: بر پایه اطلاعات جمع آوری شده در تونس،'لیلا الطرابلسی' همسر بن علی، برای دریافت شمش های طلا به بانک تونس مراجعه کرده و در مقابل امتناع مقامات بانک برای تحویل شمش ها به وی با همسرش تماس گرفته است. بن علی ابتدا با درخواست وی مخالفت کرده و سپس تسلیم خواست همسرش شده است.


به گزارش ایرنا، لوموند به نقل از اطلاعات به دست آمده از سوی سرویس های فرانسوی افزود: لیلا الطرابلسی قبل از عزیمت به جده و پناهنده شدن به عربستان سعودی، به قصد دوبی سوار هواپیما شده است.

یک مقام ارشد فرانسوی درمصاحبه با لوموند عنوان کرد: به نظر می رسد که همسر بن علی به همراه شمش های طلا به ارزش ۴۵ میلیون یورو تونس را ترک کرده است.

زین العابدین بن علی روز جمعه در پی فشار اعتراضات مردمی از مقام خود سرنگون شد و از کشور گریخت. وی به همراه خانواده اش به عربستان سعودی پناهنده شده است.