روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیلی پیرامون تونس در یادداشتی تحت عنوان "ناآرامی تونس زنگ خطری برای منطقه" نوشت: صدای ناآرامی های عظیم وبیسابقه تونس در تمامی جهان عرب طنین انداخته است وهمگی شاهدند که چگونه یکی از سرکو بگر ترین رژیم های منطقه در مقابل قدرت مردم مجبور به دادن امتیازهائی گسترده می شود.

به گزارش ایران دیپلماتیک، یک مفسر مصری در پیامی توئیتری نوشت تمامی رهبران عرب با نگرانی به تونس چشم دوخته اند.

گاردین افزود: هیجان در جهان عرب را شبکه تلویزیونی الجزیره، همراه با پخش تصاویری از برخورد تونسی ها با نیروهای امنیتی منعکس می کرد. درهمین حال توئیتر، فیس بوک و بلاگ ها سانسور دولتی را خنثی کرده بودند.

گاردین همچنین مدعی شد: تصاویر تلفن های دستی از خونریزی ناشی از تیراندازی به یکی از معترضین تونسی برای اعراب یادآور ندا آقا سلطان زن جوان ایرانی بود که در جریان اعتراض های پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ در تهران کشته شد.

لس انجلس تایمز هم در یادداشتی تحت عنوان " سبکه های اجتماعی منبع اصلی اخبار مربوط به اعتراض ها در تونس " نوشت: معترضین درتونس برای تدارکات و گزارش وقایع از بلاگ ها، فیس بوک، توئیتر، اسناد ویکی لیکس، یوتیوب، و متدهای دیگراستفاده می کنند.

این روزنامه افزود: اینترنت به رغم سانسور شدید توسط دولت به بزرگترین منبع خبری درباره اعتراض هائی مبدل شده بود که خود معترضین تهیه کننده آنها بودند.