"لیلی الطرابلسی" آرایشگر سابق، از خانواده ای کم درآمد با ۱۱ خواهر و برادر، در کشورش متهم بود که برای رسیدن به ثروت با رئیس جمهور تونس ازدواج کرده است.

به گزارش برنا به نقل از روزنامه تلگراف، لیلی بن علی که گفته می شد در سفری جداگانه پیش از همسرش تونس را به مقصد دوبی که به خاطر بازارهایش به خوبی با آن آشنا بوده، ترک کرده است، در خانواده مافیایی تونس قدرت بسیار زیادی داشته است.

سعد دجبار، یکی از تحلیلگران سیاسی درباره نقش لیلی در خانواده بن علی می گوید: قدرت و ثروت رئیس جمهور تونس کاملا در خدمت خانواده وی، به ویژه همسرش قرار داشت.

لیلی طرابلسی که در مجامع عمومی خودش را به عنوان یکی از مترقی ترین زنان سیاستمدار جهان عرب معرفی می کرد و با ژست های فمنیستی و راه اندازی مؤسسات خیریه سعی در جلب آرای مردم داشت، همواره با انتقادهای شدید درباره تجمل گرایی مواجه بود.

تونسی ها همواره لیلی را به ملکه مشهور دیکتاتور فیلیپین، ایملدا مارکوس تشبیه می کردند که در تجمل گرایی و فساد به اشرف پهلوی تنه می زد، اما هیچ گاه این انتقادها از رسانه های دولتی تونس پخش نشد.

بیماری بن علی برای اطرافیان لیلی که از نفوذ او در اداره کشور به مال و منال قابل توجهی رسیده بودند، فرصت دوباره ای بود برای چنگ انداختن به حق مردم تونس تا جایی که برادر همسر رئیس جمهور توانست شرکت هواپیمایی این کشور را از آن خود کند. خانواده طرابلسی شرکت های بزرگ دیگری از جمله شرکت تلفن همراه، بانک ها و مؤسسات آموزش آزاد در این کشور را نیز در اختیار خود گرفته بودند.

همسر بن علی که قبلا در سن ۱۸ سالگی ازدواج ناموفقی را با یک بازرگان تونسی تجربه کرده بود، سه فرزند به نام های سرین، حلیمه و محمد دارد که زندگی متفاوتی با فرزندان همسر اول رئیس جمهور فراری یعنی غزوه، درصاف و سیرین داشتند.