مدیر سابق بانک سوئیسی ای تی اس روز دوشنبه دو لوح فشرده حاوی اطلاعات دو هزار مشتری با نفوذ این بانک را به جولیان آسانژ بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس تحویل داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رودورف المر گفته بود تنها حاضر است این اطلاعات را به شخص جولیان آسانژ تحویل بدهد.
وی پیشتر در نظر داشت این اطلاعات مهم را به چند نهاد و موسسه مهم تحویل بدهد اما هیچ نهاد دولتی یا خصوصی به وی پاسخ نداده بود.
رئیس سابق بانک ای تی اس سوئیس گفت: دیگر ناامید شده بودم و می خواستم این موضوع را رها کنم اما یکی از دوستان ویکی لیکس را به من معرفی کرد و من هم از این موضوع استقبال کردم.
وی گفت: این تنها راهی است که به همگان نشان دهم در جامعه چه می گذرد. اسناد بانکی که امروز به جولیان آسانژ تحویل داده شد، مربوط به اطلاعات بانکی بیش از دو هزار مشتری بانفوذ سیاسی است که با بر اساس گفته های رئیس سابق بانک ای تی اس در نظر داشتند از مالیات های بانکی فرار کنند. المر این دو لوح فشرده را در کنفرانسی خبری در لندن به آسانژ تحویل داد و خاطر نشان کرد، نام بیش از چهل سیاستمدار میلیاردر در در میان مشتریان بانک مشاهده می شود.
رودورف المر از بنیانگذار سایت ویکی لیکس خواسته است فعلا این اسناد را منتشر نکند.
یورونیوز ادامه داد: جولیان آسانژ که اکنون به اتهام فساد اخلاقی تحت پیگرد قضایی است، در ماه های اخیر با انتشار اسناد محرمانه خشم بسیاری از رهبران جهان را بر انگیخت