به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایرنا، عصر روز چهارشنبه به وقت محلی سازمان های اسلامی و شورای ارتباطات مسلمانان آمریکا نشستی به منظور نحوه حضور جامعه مسلمانان این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار کردند.

در این مراسم ˈنهاد عوضˈ، سرپرست شورای ارتباطات مسلمانان آمریکا طی سخنانی با بیان اینکه جامعه مسلمانان آمریکا هیچ تعهدی به دمکرات ها، جمهوریخواهان و یا احزاب مستقل در این کشور ندارد، تاکید کرد مسلمانان در هر دوره از انتخابات بر اساس اصول و منافع خود رای می دهند و هیچ وابستگی به احزاب و یا شخصیت ها ندارند.

وی با ارایه آمار حضور مسلمانان در انتخابات های گذشته، گفت: به عنوان مثال در سال ۲۰۰۰ به دلیل اینکه دمکرات ها نتوانستند آرای مسلمانان را به خود جلب کند، اکثر آنها به جرج بوش رای دادند.

سرپرست شورای ارتباطات مسلمانان آمریکا افزود: در سال ۲۰۰۴ به دلیل جنگ عراق و مشکلاتی که برای مسلمانان آمریکا در زمینه آزادیهای مدنی ایجاد شد، ۹۳ درصد آرای مسلمانان این کشور به جان کری نامزد دمکرات ها و رقیب بوش داده شد.

به گفته وی در این سال پنج درصد آرای جامعه مسلمانان به ˈرالت نادرˈ نامزد گروه مستقل ها داده شد و تنها یک درصد به جرج بوش اختصاص یافت.

وی افزود: در سال ۲۰۰۸ این روند همچنان ادامه داشت و ۸۹ درصد مسلمانان به اوباما اعتماد کردند و تنها دو درصد به جان مک کین نامزد جمهوریخواهان رای دادند.

اواد خاطر نشان کرد در انتخابات نوامبر سالجاری نیز بر اساس نظر سنجی ها به دلیل سیاست های جنگی رامنی، ۶۸ درصد مسلمانان تصمیم گرفته اند به اوباما رای دهند در حالی که تنها هفت درصد گفته اند به میت رامنی رای می دهند، ۲۵ درصد دیگر تاکید کردند تصمیمی برای حضور در انتخابات ندارند.

ˈبر اساس آمارهای رسمی جامعه مسلمانان آمریکا بیش از هفت میلیون نفر است که نظر سنجی های اخیر نشان می دهد بیش از یک میلیون نفر تصمیم گرفته اند در انتخابات ششم نوامبر شرکت کنند. ˈ

ˈاین در حالی است که ۲۵ درصد جامعه مسلمانان به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم اشتغال و محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی خود، تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارند و در واقع جز آرای خاکستری محسوب می شوند. ˈ

ˈبا توجه به اینکه اکثر جامعه مسلمانان در سه ایالت مهم و سرنوشت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی ایالت های ویرجینا، فلوریدا و اوهایو زندگی می کنند، جذب آرای ۲۵ درصدی مسلمانان می تواند سرنوشت فرد پیروز انتخابات آتی را مشخص کند. ˈ

سرپرست شورای ارتباطات مسلمانان آمریکا با مقایسه میزان علاقمندی مسلمانان این کشور برای رای به اوباما در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ افزود: در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰ درصد مسلمانان به اوباما رای دادند اما به دلیل بی توجهی او به وعده های خود در خصوص جامعه مسلمانان مانند، حقوق مدنی و مسئله اشتغال و اقتصاد آنان، بر اساس نظرسنجی های هم اکنون میزان محبوبیت وی در میان جامعه مسلمانان به کمتر از ۶۶ درصد رسیده است.

او تاکید کرد این کاهش آماری نشان می دهد که مسلمانان در هر دوره به اصول و میزان تعهد نامزدها به وعده های خود رای می دهند و وابستگی به هیچ کدام از آنها ندارند.

وی خطاب به نامزدهای انتخاباتی افزود: اکنون زمان مناسبی است تا دو نامزد با ارایه برنامه های مشخص و عملی برای جذب آرای تعیین کننده و سرنوشت ساز مسلمانان قدم بردارند.

سرپرست شورای مسلمانان آمریکا افزود با توجه به اینکه عید قربان درراه است و مسلمانان در این روز از سراسر آمریکا برای ادای فرایض مذهبی به مساجد می روند، فرصت مناسبی است تا در صورتی که هر کدام از نامزدها برای بهبود زندگی مسلمانان در زمینه های اجتماعی و اقتصادی گام های عملی بردارند، آرای مسلمانان را به خود اختصاص دهند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ششم نوامبر سال جاری برگزار می شود.