به گزارش افکارنیوزبه نقل از عصر ایران " بانک آمریکا "(Bank of America) از سوی دادستان عالی فدرال در دادگاهی در منتهن نیویورک مورد شکایت قرار گرفت و در نهایت دادگاه به پرداخت ۱ میلیارد دلار جریمه از سوی این بانک رای داده است.

" پرت بهارارا " دادستان عالی فدرال این بانک را متهم کرده که در سال ۲۰۰۸ از طریق یکی از بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه خود وام های مسکن با نرخ غیر واقعی را به فروش رسانده است.

دادستان عالی فردال آمریکا با اعلام اینکه دولت فدرال از دو بانک دیگر آمر یکایی " ولز فارگو " و " جی پی مورگان " نیز به اتهام مشابه شکایت کرده است ، افزود جریمه این بانک ها به پرداخت غرامت های سنگین بابت این گونه تخلفات ، پیامی به همه بانک ها و موسسات مالی خواهد بود که این گونه رفتارها تحمل نخواهد شد.