به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، طالبان شیوههای مختلفی برای انجام حملات علیه نظامیان خارجی و نیروهای دولتی در پیش گرفتهاند. استفاده از لباس نظامیان خارجی و نیروهای امنیتی افغان توسط شبهنظامیان طالبان یکی از تاکتیکهای رایج این گروه است اما آنان برخی مواقع از لباس زنانه نیز استفاده میکنند. گزارشهایی تصویری فراوانی وجود دارد که نشان میدهد شبهنظامیان طالبان با استفاده از برقع، چادر و لباس زنانه قصد حمله به اهداف خود را دارند.