سرویس بین الملل افکار نیوز

- برای اولین بار در ادامه سریال رسوای جنسی مجری بی بی سی، یک ویدیوی تکان دهنده از جیمی سویل در یک برنامه زنده تلویزیونی که با حرکت شنیع خود دختری را مورد تعرض قرار داده بود منتشر شد. به گفته روزنامه سان، این برنامه زنده را ۲۰میلیون نفر تماشا می کردند.به گزارش افکارنیوز، سیلویا که هم اکنون ۵۵ سال سن دارد و مادر دو فرزند است می گوید: در آن برنامه ساویل در میان ما نشسته بود و دوربین در اطراف ما حرکت می کرد. بعد از اینکه او این حرکت را با من انجام داد من بسیار شوکه شده بودم، گریه می کردم و نمی دانستم این مسئله را چگونه هضم کنم. اما او فقط لبخند میزد و با دوربین صحبت می کرد. تمام سعی خود را کردم از آنجا فرار کنم ولی به دلیل شلوغی مجبور شدم همانجا بمانم.

او در ادامه گفت: من از آن ماجرا بسیار خجالت کشیدم. چرا که خانواده و دوستانم آن برنامه زنده را دنبال می کردند و می دیدند. بدترین قسمت ماجرا این بود که سویل در مقابل دوربین زنده شبکه بی بی سی این حرکت زشت را انجام داد ولی هیچکس حتی یک لعنت هم به او نفرستاد.

وی به سان اینگونه بیان کرد: بعد از آن من به مردی که نزدیک دوربین نشسته بود و به نظر می آمد که برنامه را می گرداند مراجعه کردم و ماجرا را تعریف کردم اما در کمال تعجب او به من گفت برو گمشو و تو در مورد جیمی فقط شلوغ کاری می کنی. بعد از آن ماجرا بود که بسیار افسرده شدم و نمی دانستم با چه کسی در این مورد صحبت کنم یا ار حادثه مشابهی پیش آمد کجا باید بروم؟ من خیلی سعی کردم ماجرا را از ذهنم پاک کنم ولی هیچگاه نشد.
سیلویا افزود: بعد از آن می خواستم برای مدیر بی بی سی ماجرا را شرح دهم ولی به دلیل ترس از اینکه دوباره در دام ساویل بیفتم از تصمیم خود منصرف شدم.


در ادمه سیلویا گفت: جیمی سویل آن کار در مقابل دوربین برنامه زنده با من انجام داد و آنها به او اجازه دادند که چنین کند. چگونه است که مدیران بی بی سی می گویند که در جریان کارهای سویل نبده اند.

او که چندین بار می خواست دراین مورد با مدیران بی بی سی صحبت کند، در آخر از ترس اینکه دوباره در دام جیمی سویل بیفتد، از تصمیم خود منصرف شد.

او علاوه بر اینکه هیچگاه نتوانست آن خاطره را فراموش کند بلکه بخشی از آن خاطرات را علت فروپاشی ازواج خود در ۹ سال پیش عنوان می کند. با این حال او اکنون یکی از ۳۰۰ قربانی انحرافات جنسی مجری بی بی سی است.

او می گوید: آنچه که سویل با من انجام داد در برابر جنایات او بسیار کوچک است ولی با این حال آن خاطرات این روزهای من را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این زن در ادامه صحبت های خود بیان کرد: " من طی این سال ها هیچگاه احساس راحتی در ماقبل آنه ساویل با من انجام داد نداشتم و با هیچ کس در این مورد حرف نزدم. چرا که فکر نمی کردم کسی به حرف های من در مورد مجری بی بی سی گوش کند.


خانواده این مجری چه می گویند؟

نوه جیمی ساویل، از اشفتگی این روزهای خانواده اش گفت و از قربانیان سوئ رفتار جنسی این مجری عذرخواهی کرد.

راجر فاستر گفت که ادعاهای چندماه گذشته تلفات بسیار مخربی را بر خانواده جیمی ساویل گذاشته است.

او افزود: چگونه کسی که ما او را می شناختیم و دوستش داشتیم چنین کارهایی را توانسته است بکند؟ ما به عنوان نزدیکان جیمی ساویل مجبوریم هر روز اخبار جدیدی را تحمل کنیم و آشفتگی و وخامت حال ما به قدری است که هر روز منتظریم ببینیم چه اتفاق جدیدی قرار است بیفتد؟

تعرض در فروشگاه ارزان قیمت!

علاوه بر این یک زن دیروز مدعی شده است که از سوی جیمی سویل زمانی که در رستوران ارزان قیمتی پیشخدمت بوده است، مورد تعرض قرار گرفته است. فای سار ۲۷ ساله که اکنون مشاور اجتماعی حمایت از کودکان است، گفت وی زمانی که ۱۴ سال داشت و مشغول نظافت رستوران بود از سوی جیمی ساویل مورد آزار و اذیت قرار گرفت و این در حالی بود که مجری بی بی سی در آن زمان ۷۰ سال سن داشت.

این زن ۲۷ ساله می گوید که ازار و اذیت های جیمی ساویل به مدت ۶ ماه و تا زمانی که وی در آن رستوران کار می کرد، در نزدیکی خانه جیمی ساویل ادامه داشت.

صبحانه هفتگی جیمی ساویل با پلیس!

به ادعای برخی از منابع، این مجری منحرف بی بی سی، صبحانه هفتگی خود را با افسران ارشد پلیس می خورد؛ کسانی که قربانیان وی از او به آنها شکایت کرده بودند.

بیش از ۹ افسر پلیس آگاهی برای ۲۰ سال میهمان "باشگاه صبح جمعه" جیمی ساویل بودند و تاکنون عنوان نشده است که این افسران از تجاوزات جنسی ساویل باخبر بوده اند.