به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، منابع وابسته به ارتش لبنان از تجاوز چهار فروند جنگنده رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان در مناطق جنوبی این کشور خبر دادند.

خبر دیگر اینکه میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد: بسیاری گمان می کنند که جریان ملی آزاد لبنان به خاطر ایستادن در کنار حزب الله لبنان در جنگ ۲۰۰۶ به محور شرارت وابسته است، اما حقیقت این است که جریان ملی آزاد در کنار لبنان ایستاده است.

وی افزود: حزب الله بخشی از جامعه لبنان محسوب می شود و هر گونه تجاوز به بخشی از لبنان در واقع تجاوز به همه لبنان است.

میشل عون بیان کرد: همه لبنانی باید در برابر تجاوز همبستگی داشته باشند. من در هر نقطه اعم از کانادا، اروپا و آمریکا که باشم باید حقیقت را بگویم، زیرا حقیقت تنها یک رو دارد.