به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه الیوم السابع، شرکت هواپیمایی ملی مصر از لغو پروازهای روزانه خود به شهر نیویورک آمریکا به دلیل طوفان «سندی» خبر داد.

«توفیق عاصی» رئیس شرکت هواپیمایی ملی مصر اعلام کرد که این شرکت امروز پرواز شماره ۹۸۵ از قاهره به نیویورک و نیز پرواز شماره ۹۸۶ از نیویورک به مقصد قاهره را به دلیل طوفان سندی لغو کرد.

به گفته وی این شرکت از طریق مرکز عملیات، تحولات مربوط به طوفان سندی را زیر نظر دارد تا در صورت بهتر شدن وضعیت پروازهای این شرکت به نیویورک ازسر گرفته شد.

سندی احتمالاً بزرگترین طوفانی باشد که تاکنون آمریکا تجربه کرده است. این طوفان که سواحل شرقی آمریکا را تحت تاثیر قرار داده، زندگی ۶۶ میلیون نفر از ساکنان این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.

این در حالی است که مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرده است که قدرت طوفان سندی بیشتر شده و سرعت بادهای آن به حدود ۱۵۰ کیلومتر در ساعت رسیده است.

بنابر این گزارش، سرعت بادها در مرکز این طوفان به حدود ۴۱۵کیلومتر در ساعت میرسد و پیشبینی میشود از اواخر وقت امشب مناطق جنوب و جنوب شرقی نیویورک را درنوردد.