به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از هندو، " سلمان خورشید " پس از ادای مراسم سوگند برای به عهده گرفتن مسئولیت وزارت امور خارجه هند در جمع خبرنگاران در دهلی نو بر بهبود روابط کشورش با پاکستان و چین تاکید کرد.

خورشید ۵۹ ساله که اولین وزیر امور خارجه مسلمان هند پس از ۱۶ سال است، بر تغییر رویکرد سیاست خارجی کشورش در قبال پاکستان و چین تاکید کرد.