به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، قرار است امروز بخش قدیمی شهر دمشق، پایتخت سوریه شاهد برگزاری یکی از مهمترین رویدادها در طول بحران ۲۰ ماهه این کشور باشد و بزرگترین نشست «آشتی ملی» سوریه در این منطقه تا ساعتی دیگر با حضور گروه‌ها و طوایف مختلف سوری برگزار می‌شود.

نشست «هماهنگی و آشتی ملی» تمام مناطق و محله‌های دمشق به ویژه مناطق قدیمی این شهر را در بر می‌گیرد و یکی از مهمترین برگزارکنندگان آن «رفیق لطف»، خبرنگار و روزنامه‌نگار سوری است.

در این نشست شخصیت‌های بزرگ اسلامی و میسیحی سوریه از تمام طوایف و گرایش‌ها و شیوخ و بزرگان قبایل و طوایف دمشق حضور و مشارکت دارند.

در این نشست قرار است سند دمشق به امضا برسد و بر اساس این سند امضاکنندگان آن متعهد میشوند، هرگونه تفرقه و اختلاف و دودستگی را به کنار نهاده و با از بین بردن اختلافات موجود، موجب تقویت برادری و اخوت و همبستگی و اتحاد بین خود و دیگر طوایف و قبایل سوری میشوند.