به گزارش افکارنیوزبه نقل از العالم، " عزت الرشق " گفت: اظهارات تأسفبار محمود عباس غیرقابل قبول است؛ این اظهارات در هیچ شرایطی بیانگر مواضع مردم فلسطین نیست.

الرشق خاطرنشان کرد: حقوق فلسطینی ها به هیچ وجه قابل مذاکره و سازش نیست، و کسی حق ضایع کردن این حقوق را ندارد.

وی ادامه داد: هیچ کسی نمی تواند در خصوص حق بازگشت فلسطینی‌ها کوتاه بیاید؛ حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین، شهرها، روستاها و منازل خود، حق مقدسی است.

الرشق تأکید کرد: ملت فلسطین حتی از یک ذره از خاک فلسطین کوتاه نخواهد آمد؛ همه سرزمین فلسطین از دریا تا رود متعلق به فلسطین ها است؛ اظهارات محمود عباس فقط فلسطینی ها را شوکه نکرد؛ بلکه برای همه ملتهای عربی که همواره از ملت فلسطین و مسأله آنها حمایت کرده، شوکه کننده بود.