به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، برادر رییس جمهور که به دنبال دادن وامی غیر قانونی به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار به برادرزاده اش(پسر رییس جمهور) برای احداثخانه دوران پس از ریاست جمهوری متهم است، باید در این بازجویی نحوه این تراکنش مالی و خرید زمین را توضیح دهد.

لی پیش از ورود به دفتر دادستانی در پاسخ به سؤال های خبرنگارن گفت: همه چیز را در آنجا افشا می کنم.

چندی پیش برادر دیگر "لی میانگ باک"، "لی سانگ دیوک" به دریافت رشوه از روسای چندین بانک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ در ازای جلوگیری از رسیدگی و نظارت بر حساب های این بانک ها متهم و بازداشت شده بود که به دنبال آن رییس جمهور از مردم پوزش طلبید.