مصوبه جدید مجلس نمایندگان تا حد زیادی نمادین است زیرا مجلس سنا که در کنترل دموکراتها است احتمالا این مصوبه مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد.

به گزارش خبرآن لاین به نقل ازخبرگزاری رویترز از واشنگتن، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با دویست و چهل و پنج رای موافق در برابر یکصد و هشتاد و نه رای مخالف، به طرح جمهوری خواهان برای لغو قانونی رای داد که کنگره سال گذشته پس از بحثو جدلهای فراوان آن را تصویب کرد.

اوباما زمانی که حامیان دموکراتش کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنا را در دست داشتند این قانون را امضا کرد. سه نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان نیز به این طرح جمهوری خواهان رای مثبت دادند.

این قانون برای آن که رسمیت پیدا کند نیاز به موافقت مجلس سنا دارد ولی بعید به نظر می رسد که حمایت سنا را به دست آورد.

حتی در صورتی که مجلس سنا این قانون را تصویب کند، اوباما وعده داده است برضد هرگونه تلاشی برای لغو قانون خدمات درمانی، از حق وتو استفاده کند. رهبران جمهوری خواه کنگره اعلام کردند برای عمل کردن به وعده انتخاباتی خود به تلاش برای لغو قانون خدمات درمانی اوباما ادامه خواهند داد.۴۸