یکی از مشاوران تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس اعلام کرد بلر پیش از اشغال عراق در سال دو هزار و سه، به طور عمد سخنان رئیس جمهور وقت فرانسه را بد تفسیر کرده بود.

به گزارش خبرآن لاین، استفن وال(Stephen Wall)، مشاور سابق بلر در برابر کمیسیون تحقیق انگلیس در خصوص شرایط ورود این کشور به جنگ عراق در زمان نخست وزیری بلر، اعلام کرد بلر برای تعجیل در اشغال عراق، بدون تصویب قطعنامه جدید در سازمان ملل متحد در سال دو هزار و سه، به طور عمد سخنان ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه بد تفسیر کرده بود.

وال اعلام کرد بلر به طور عمد از الستیر کمپبل مسئول ارتباطات خود خواست در ارتباط با مسئله عراق موضعی ضد فرانسوی اتخاذ کند. وال همچنین خاطر نشان کرد: من به خاطر دارم جویس کوین وزیر سابق امور اروپایی، به من تلفن کرد و گفت آیا نخست وزیر و الستیر متوجه هستند سخنانی را به شیراک نسبت می دهند که وی نگفته است و من پاسخ دادم فکر می کنم آنها این مطلب را می دانند.

شیراک دهم مارس دو هزار و سه در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرده بود شرایط هر چه باشد، وی با قطعنامه جدیدی که مجوز توسل به زور علیه عراق را بدهد، مخالفت خواهد کرد.

این در حالی است واشنگتن و لندن با این استدلال که فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت ممکن است از حق وتو خود استفاده خواهد کرد، بدون اینکه منتظر صدور قطعنامه جدیدی در سازمان ملل شوند، و بدون اینکه به بسیاری از کشورها از جمله فرانسه اجازه دهند از حق خود برای درخواست ادامه بازرسی ها در خصوص سلاح های کشتار جمعی عراق استفاده کنند، بیستم ماه مارس به طور شتاب زده به جنگ علیه عراق اقدام کردند. وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق که بعدا آشکار شد ادعایی بیش نبوده است، بهانه حمله به این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، بلر در جریان نخستین حضور خود در برابر کمیسیون تحقیق این مطلب را که دولتش برای تعجیل در جنگ، سخنان شیراک را آگاهانه بد تفسیر کرده است، رد کرده بود.