امير قطر روز چهارشنبه طي حكمي عبدالله العطيه را از مقام خود به عنوان وزير انرژي قطر بركنار كرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قطر محمد صالح الساده وزیر مشاور در امور انرژی و صنایع قطر جایگزین العطیه شده است.

به گزارش فارس، العطیه همچنان در سمت معاون نخست وزیر قطر ابقا شده است و از سال ۱۹۹۲ تاکنون سمت وزیر انرژی و صنایع قطر را برعهده داشته است.
قطر از اعضاي اوپك با كمتر از يك ميليون بشكه در روز توليد نفت است.