مراسم ادای سوگند افسران نظامی زن به ارتش ملی افغانستان صبح امروز چهارشنبه در کابل برگزار شد.