به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، روزنامه الجمهوریه لبنان در گزارشی اعلام کرد: مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا پس از گذشت یکسال از آغاز آن در انگلیس، گام مثبتی رو به جلو نهاده است.

بنابراین گزارش، مذاکرات تهران و واشنگتن در موضوع هسته ای یکسال پیش در انگلیس آغاز شده و پس از آن در دوحه و بروکسل ادامه پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است: این مذاکرات بر توافق ایران درباره غنی سازی اروانیوم در سطح ۵ درصد بر مبنای خواست آمریکا و کشورهای اروپایی تمرکز داشته است. در این مذاکرات همچنین بازرسی آژانس از تمامی تاسیسات هسته ای ایران، همکاری شفاف با آژانس در موضوع بازدید از فوردو و پارچین و کارگذاشتن سیستمهای نظارتی در آنها مطرح شده است.

در مقابل این اقدامات، کشورهای غربی به ایران تضمین می دهند که تهاجمی به ایران صورت نگیرد، تحریمهای اقتصادی به طور کامل برچیده شود و از فعالیتهای هسته ای ایران بر مبنای موازین آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری نشود.

همچنین ۶ کشور غربی توافق کرده اند با همکاری روسیه سوخت ۲۰ درصد موردنیاز تاسیسات هسته ای ایران را تامین کنند. از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران و باز کردن بازارهای تجاری برای ورود تولیدات ایرانی نیز از توافقات مطرح شده بوده است.

بنابراین گزارش، مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا همچنین شامل گفتگو درباره اوضاع سوریه و دیگر کشورهای منطقه نیز شده است اما پیشرفتی در آنها حاصل نشده است.