به گزارشافکارنیوزبه نقل از واحد مرکزی خبر، اگر این پرتاب با موفقیت صورت بگیرد ژاپن دو ماهواره راداری در فضا خواهد داشت که قادر خواهند بود در شب از اشیائی به ابعاد یک متر بر روی زمین تصاویری تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از توکیو و بر اساس گزارش مرکز اطلاعات ماهواره ای ، این ماهواره همان قابلیت های ماهواره ای را داراست که ژاپن سال گذشته به فضا فرستاد.