عکس های زیر نه جلوه های ویژه یک فیلم هستند و نه یک جشنواره آتش بازی! اینجا یک مدرسه در غزه است. جایی که کودکان بی گناه غزه قرار بود در آن درس بخوانند و یا حتی زندگی کنند! فسفر سفید که در بمب های به کار رفته توسط رژیم صهیونیستی علیه کودکان و مردم غزه مورد استفاده قرار می گیرد، ماده ای است شمعی و سفید و شفاف که به سرعت با اکسیژن واکنش نشان داده و شعله ور می شود و دود سفیدی از آن متصاعد می گردد. این ماده شیمیایی در واکنش با رطوبت، اسیدفسفریک تولید می کند که پوست و گوشت را می سوزاند و جز استخوان باقی نمی گزارد.

کد خبر: 168696