به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: لحظه به لحظه بر تعداد تظاهرات کنندگانی که به سوی میدان التحریر در حرکت هستند، افزوده می شود و آنها شعار مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند، سر می دهند.

در اسماعیلیه مصر تظاهراتی علیه تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری در حال برگزاری است. تظاهرات کنندگان خواستار لغو بیانیه قانون اساسی که به گفته آنها، ثبات مصر را به خطر می اندازد، شدند.

الیوم السابع گزارش داد: در اسماعلیه، نیروهای امنیتی و گروههای اسلام گرا در نزدیکی تظاهرات کنندگان حضور ندارند.

از سوی دیگر هزاران نفر با تجمع در برابر مسجد مصطفی محمود در قاهره، آماده حرکت به سوی میدان التحریر برای شرکت در تظاهرات میلیونی هستند.

در این تظاهرات برخی شخصیتهای ملی گرا از جمله حمدین صباحی نامزد سابق ریاست جمهوری مصر حضور دارند.

تظاهرات کنندگان پرچمهای مصر و پلاکاردهایی در مخالفت با اخوان المسلمین حمل می کنند.

از سوی دیگر تظاهرات دانشجویی که از مقابل دانشگاه قاهره شروع شده بود ساعت سه عصر به وقت قاهره به میدان التحریر رسید.

از مقابل مسجد الفتح نیز تظاهراتی به سوی میدان التحریر شروع شده است.

خبر دیگر اینکه محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین مصر در میان تدابیر شدید امنیتی با خانواده اسلام فتحی مسعود از کشته شدگان درگیری های اخیر، دیدار کرد و به این خانواده تسلیت گفت.

خبر دیگر اینکه صندوق بین المللی پول پرداخت وام به مصر را منوط به عمل به تعهدات سیاسی این کشور کرد.