به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، دنیایی با چهار درجه سانتی گراد گرمای بیشتر تغییرات آب و هوایی گسترده ای را به همراه خواهد داشت که پیامدهای آن موج گرمای شدید، کاهش بی رویه ذخایر مواد غذایی و افزایش سطح دریاها خواهد بود موضوعی که صدها میلیون نفر را در جهان تهدید خواهد کرد.

همچنین بانک جهانی هشدار داد هیچ تضمینی وجود ندارد که جهان بتواند خود را با چنین تغییراتی منطبق کند.

پیش از این میزان گرمای هوا در شصت سال آینده دو درجه بالاتر پیش بینی شده بود.

بر اساس این گزارش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن تغییرات آب و هوایی و پدیده گرم شدن زمین را تشدید خواهد کرد و در قرن حاضر با افزایش چهار درجه ای دمای هوا روبرو خواهیم شد.

جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی می گوید: این جهان به قدری با دنیای کنونی ما متفاوت خواهد بود که توصیف آن دشوار است.

به گفته وی، تردیدی نیست که بشر عامل اصلی گرمای زمین است و نتیجه آن سیل، خشکسالی و سوء تغذیه است.

بانک جهانی همچنین درباره کمبود آب در شرق آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا همچنین افزایش چشمگیر مرگ و میر کودکان در جنوب صحرای آفریقا هشدار داده است.

بنا به گزارش این نهاد بین المللی، با شدت گرفتن تغییرات آب و هوایی و تشدید پدیده هایی نظیر سیل و طوفان تلاش ها برای کاهش فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه بی نتیجه خواهد ماند و جهان با بی عدالتی هایی گسترده تر از آن چه هم اینک با آن روبرو هستیم مواجه خواهد شد.

این گزارش حاکی است، دراین شرایط هیچ کشوری مصون نخواهد بود و خشکسالی های اخیر در آمریکا و شرق اروپا دوباره تکرار خواهد شد و غرب با خیل عظیمی از جمعیت روبرو خواهد شد که از تغییرات آب و هوایی کشورهای خود گریخته اند.

در این گزارش آمده است: تنها راهکار ممکن برای کاهش دمای هوا ، اقدام بین المللی منسجم و سریع جهت استفاده خردمندانه از انرژی و منابع طبیعی است.