سرویس بین الملل افکارنیوز

سایت آنیون در مطلبی طنز رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون را به عنوان جذاب ترین مرد جهان انتخاب کرد و روزنامه چینی نیز که به ظاهر از انتخاب رهبر کشورهمسایه خود خوشحال به نظر می رسید، این مطلب طنز را جدی گرفت و آن را منتشر کرد.

سایت آنیون در مطلب خود نوشته بود: صورت گرد کیم جونگ ایل، لبخند ملیح او، جذابیت پسرانه و قدرت او آرزوی هر زنی است که می خواهد به حقیقت بپیوندد. صورت بی نقص و زیبای این رهبر کره شمالی، موهای کوتاه شیک او و نوع پوشش کیم جونگ اون، روزنامه چینی را شگفت زده کرده است!

آنیون، کیم جونگ ایل را مرد دلخواه هر زن معرفی کرد و نوشت: هر مردی دوست دارد جای کیم جونگ ایل باشد!