به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایرنا، بی بی سی در لید خبری با عنوان ˈهکرها به وب سایت سازمان انرژی اتمی حمله کردندˈ آورده است: ˈˈسازمان انرژی اتمی از حمله هکرها به وب سایت خود خبر داده است. این سازمان گفته اطلاعاتی که از یکی از سرورهای این سازمان ربوده شده است، در وب سایت دیگری به نام ˈپرستوˈ منتشر شده است. ˈˈعنوان ˈسازمان انرژی اتمیˈ که نام دقیق سازمان ایرانی فعال در فعالیت های صلح آمیز هسته ای است، در چند جای این خبر استفاده شده است و درحالی که اصل خبر مربوط به حمله هکرها به وب سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی است، نام این آژانس در هیچ جای خبر استفاده نشده است.

اقدام بی بی سی فارسی درصورت سهوی بودن، یک گاف بزرگ از سوی این رسانه محسوب می شود و در غیر این صورت ، شیطنتی است که بی بی سی بارها به شکل های گوناگون انجام داده و این بار هم با هدف مخدوش کردن و آسیب پذیرنشان دادن چهره سازمان انرژی اتمی ایران دست به شیطنت زده است.