به گزارش افکارنیوزبه نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه صهیونیستی " یدیعوت احرونوت " در مطلبی نوشت، عبدالله بن عبدالعزیز برای نخستین بار " دیوید روزن " را بعنوان مشاورش در مرکز جهانی گفت و گوی ادیان و فرهنگها در وین تعیین کرده است.

دیوید روزن یک خاخام صهیونیست است که تابعیت رژیم اشغالگر را دارد.

بر اساس این گزارش، " روزن " یکی از ۳ شخصیتی است که مرکز گفت و گوی ادیان را در وین اداره خواهند کرد.

این مرکز و همه کارکنان آن به صورت مستقیم تابع دفتر پادشاهی سعودی است.

روزنامه احرونوت خاطرنشان کرد که مهمترین مسأله آن است که این خاخام تابعیت رژیم اشغالگر را دارد و در این مرکز علمای ارشد لبنانی، و سعودی نیز حضور دارند.
به نوشته این روزنامه، این مرکز می تواند موانع موجود بر سر راه اعراب و رژیم اشغالگر را بردارد.
احرونوت از "شجاعت" ملک عبدالله در تعیین روزن بعنوان مشاور، قدردانی کرد.