به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، در جنگ هشت روزه رژیم صهیونیستی در نوارغزه که با شکست خفت بار این رژیم پایان یافت، وقایع جالب توجهی رخ داد.

در این میان واکنش نظامیان صهیونیست به شکست کابینه جنگ طلب نتانیاهو بسیار موردتوجه قرار گرفته است. در این تصویر تعدادی از نظامیان صهیونیست با زبان عبری با قرار گرفتن روی زمین این عبارت را نوشته اند: نتانیاهو تو یک بازنده ای!

خاطرنشان می شود جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوارغزه سبب کناره گیری ایهود باراک وزیرجنگ رژیم صهیونیستی از دنیای سیاست و خداحافظی وی از کابینه نتانیاهو منجر شد.