به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: تعقیب و گریز در اطراف سفارت آمریکا میان نیروهای امنیتی مصری و تظاهرات کنندگان ادامه دارد و سه خودروی پلیس صدها تظاهرات کننده را در اطراف سفارت تعقیب می کنند.

در اثر پرتاب گاز اشک آور، دهها نفر از تظاهرات کنندگان دچار حالت خفگی شدند. این درحالی است که تعدادی از تظاهرات کنندگان دستگیر شدند.

خبر دیگر اینکه محمود عزت معاون رهبر اخوان المسلمین مصر گفت: اکثریت مردم مصر از تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر حمایت می کنند.

وی افزود: اخوان المسلمین تظاهرات روز سه شنبه را لغو کرد و به دیگر گروههای سیاسی اجازه خود نمایی داد و ما نیز همانند بقیه حق داریم که روز شنبه به بیان دیدگاه خود در میدان التحریر بپردازیم.

از سوی دیگر اینکه نادر بکار سخنگوی حزب النور مصر از مشارکت طرفداران این حزب در تظاهرات روز شنبه در حمایت از بیانیه قانون اساسی خبر داد.

خبر دیگر اینکه یوسف القرضاوی رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمین مجددا حمایت کامل خود را از تصمیمات اخیر محمد مرسی اعلام کرد.

این درحالی است که دهها نفر در برابر منزل محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در شهر الزقازیق در اعتراض به بیانیه قانون اساسی تجمع کردند.

تظاهرات کنندگان شعار می دادند حکومت اخوان المسلمین ساقط باید گردد. نیروهای امنیتی تدابیر ویژه ای را در این منطقه اتخاذ کرده اند.