به گزارش افکارنیوزبه نقل از شبستان، بررسی فضای حاکم برای فضای مجازی جهان عرب نشان می دهد که روز به روز شکاف و اختلاف میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیش از پیش می شود.
نخست وزیر قطر در جریان جنگ اخیر ۸ روزه غزه، به دلیل سکوت کشورهای عربی در برابر تجاوز اسرائیل به غزه، اعراب را " گوسفند " نامید. اما این اظهارات وی با واکنش و اعتراض بسیاری از افکار عمومی جهان عرب مواجه شد.
در جدید ترین واکنش به آن اظهارات، «محمد آل الشیخ» نویسنده سعودی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توتیتر، امیر قطر و دیگر مقامات و مردم این کشور را " گوسفند " نامید.
کارشناسان مسائل سیاسی جهان عرب، " گوسفند " دانستن امیر قطر و دیگر مقامات و مردم این کشور را به دلیل حمایت آنان از " اخوان المسلمین " دانستند.
گفتنی است کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از گسترش روز افزون قدرت و نفوذ جنبش اخوان المسلمین در کشورهایشان به شدت نگرانند زیرا معتقدند که این گسترش در نهایت به سقوط رژیم هایشان و روی کارآمدن دولت های اخوانی منجر خواهد شد.