سرویس بین الملل افکارنیوز

باغ های بهائی ها در حیفا یکی از مکان هایی است که صهیونیست ها از آن به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد گردشگری ذکر می کنند.

در این باغ رهبر فرقه ضاله بهائیت، باب، دفن شده است. باغ های بهائی ها در اسرائیل دومین مکان پرطرفدار بین فرقه ضاله بهائیت است، فرقه ای که قرن ۱۹ در ایران بنیان گذاری شد. این فرقه در همان سال بعد از تبعید بهاء الله، یکی دیگر از رهبران جعلی این فرقه ضاله، به اسرائیل رسید.

بعد از اینکه گردشگران مجوز لازم برای حضور در این باغ را دریافت می کنند، یک راهنما فلسفه این باغ و همچنین فلسفه ساخت آن را توضیح می دهد. معماری این باغ از معماری غربی و شرقی الهام گرفته شده است و به گونه ای ساخته شده که منعکس کننده باورهای باطل بهائیان باشد. اولین مکان مقدس فرقه ضاله بهائیت نیز در عکا و محل سکونت صهیونیست ها واقع شده است.

گفته می شود باغ بهائیان به ساختمان هایی که قابل رؤیت است ختم نمی شود وچند طبقه ی وسیع هم در زیر آن باغ ساخته شده که دیدن آن برای غیر بهائی ممنوع است.

به گزارش افکارنیوز، سال ۸۸ بود که ضیافت رسمی در اورشلیم از جانب مرکز روحانی جامعه جهانی بهائی و با حضور بیش از دویست تن از شخصیت های اجتماعی و دینی و علمی و سیاسی اسرائیل و بلندپایگان ادیان شناخته شده در اسرائیل و شخصیت های عربی در یکی از زیباترین هتل های پایتخت اسرائیل برگزار شد.

پرس که همیشه توجه ویژه ای به بهایی ها دارد، در پیامی که برای جشن نوروزی بهائیان فرستاد، به این دوستی اشاره کرد و پیوستن اماکن مقدس بهائی به فهرست میراث فرهنگ جهانی را تبریک گفت. علاوه بر پرس، ایهود اولمرت و وزیر امور خارجه اسرائیل نیز نوروز را به بهایی ها تبریک گفتند و پیوند دوستی خود را با آنان محکمتر از قبل کردند!