افکارنیوز

آندرو مار، مجری بی بی سی، از یکی از پروژه های خود برای ساخت برنامه پرده برداشت.

به گزارشپارسبه نقل ازتلگراف، قرار است پلیس ایران، سوژه برنامه این مجری بی بی سی شود. او ضمن خطرناک توصیف کردن ایران، گفت: " ایران کشوریست که به شدت مرا به خود علاقه مند کرده است. ایران خطرناک است ولی به شدت آدم را شیفته خود می کند. "

به گزارش افکارنیوز، این مجری مشهور، مانند برخی از مجری های بی بی سی فساد اخلاقی را در پرونده کاری خود ثبت کرده است. او به تازگی در مصاحبه ای با روزنامه ' دیلی میل ' لندن که بازتاب گسترده ای در دیگر رسانه های انگلیس داشت، اعتراف کرد که حدود هشت سال پیش و زمانی که سردبیر سیاسی ' بی بی سی ' بوده با یکی از خبرنگاران زن همکار خود ارتباط جنسی داشته است. وی از این رابطه جنسی نامشروع صاحب فرزند نیز شده است.

وی افزود: "ایران جذاب ترین کشور است وهمیشه خوب است که چیزی بیش از کشور بدانیم. به نظر من مردم علاقه مندند که از ایران بدانند."