افکارنیوز:

شرایط ماهواره «Chinasat ۱۲» پس از پرتاب از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در جنوب غرب استان سیچوآن چین در ساعت ۶:۱۳ بعدازظهر ۲۷ نوامبر به وقت محلی مطلوب گزارش شده است.

به گفته مرکز نظارت مستقر در شیان، این ماهواره اکنون با موفقیت در مدار برنامه‌ریزی شده خود قرار گرفته است.

این ماهواره که سیزدهمین مدارگرد خصوصی اجرایی شرکت ارتباطات ماهواره‌ای چین بوده، خدمات مخابراتی را برای مشتریان خود در آسیا، آفریقا و اروپا فراهم خواهد کرد.

موشک Chinasat ۱۲ که توسط یک شرکت فرانسوی ساخته شده، توسط موشک حامل لانگمارچ ۳B به فضا پرتاب شد. این صدو هفتاد و سومین ماموریتی موشکهای لانگمارچ به شمار میرود.