به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، افراد ناشناس ساعتی قبل «ناجی أسعد» روزنامه نگار معروف سوری را در محله «التضامن» شهر دمشق ترور کردند.

ناجی أسعد خبرنگار روزنامه «التشرین» بود که در مقابل منزلش با شلیک چند گلوله کشته شد.

روزنامه تشرین یکی از مهمترین روزنامههای سوریه است که مواضع دولت این کشور را منتشر میکند.