به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، اطلاعات منتشر شده که برای نخستین بار از سوی دانشگاه‌های کشور انگلیس اعلام می‌شود، از جایگزینی کامل فعالیت‌های علمی طول ترم دانشجو برای ارزیابی، به جای شیوه‌های امتحانی مرسوم خبر می‌دهد.

در حال حاضر ارزشیابی ۹۰ الی ۱۰۰ درصد رشته‌های دانشگاه‌های این کشور بر پایه فعالیت‌های طول ترم است و امتحانات مرسوم پایان ترم در سال‌های اول این رشته‌ها به کلی برچیده شده‌اند. این رشته‌ها دامنه وسیعی را دربر می‌گیرند و شامل رشته‌هایی از قبیل تاریخ، زبان انگلیسی، روانشناسی، فلسفه، رسانه، مطالعات آمریکا، مطالعات کودک و مدیریت مالی می‌شود.

بنا به گزارش پایگاه خبری تلگراف، در بسیاری از دانشگاه‌های این کشور نیز که هنوز امتحانات به شیوه سنتی برگزار می‌شود، تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد از نمرات این امتحانات در نمرات اصلی لحاظ می‌شود. در مقابل، هنوز در بسیاری از موسسات تحقیقی امتحانات مرسوم، وسیله اصلی در ارزشیابی محسوب می‌شود. با این حال برخی از دانشگاه‌ها نظیر بیرمنگام و یورک نیز در بسیاری از دروس خود امتحان را حذف کرده‌اند.

منتقدان این طرح ضمن هشدار در رابطه با نقصان و عدم کیفیت این مدارک عنوان کردند، روند فوق می‌تواند منجر به سرقت ادبی شود، چرا که دانشجویان قادرند ضمن دانلود مقالات از پیش نگارش شده، آنها را به عنوان فعالیت‌های کلاسی ارائه دهند.

تحقیقات نشان می‌دهد دانشجویان فعالیت‌های کلاسی را به امتحانات پایان ترم ترجیح می‌دهند و آن را " عادلانه‌تر " از امتحان قلمداد می‌کنند.

شواهد نشان میدهد نمرات طول ترم معیار بهتری جهت سنجش میزان یادگیری طول ترم، نسبت به امتحانات پایانی است. با این حال بر پایه این تحقیقات همچنان به نظر میرسد دانشجویان در امتحانات کتبی نسبت سایر شیوههای امتحانی نمرات بالاتری کسب میکنند.